Concurso de méritos ICASS – 2018 – A1/A2

Convocatoria concurso

Relación provisional de concursantes admitidos

Relación definitiva de concursantes admitidos

Designación miembros comisión de valoración

Resolución parcial del concurso

Ampliación plazo de resolución del concurso